Skip to content

Breda – Verbeetenstraat 1- 19

4812 XH Breda

Verbeetenstraat 1- 19

€ 3.250.000,- k.k. Kosten berekenen?

Algemeen:
In de wijk Heuvel heeft de ontwikkeling plaatsgevonden van het project “Spring”, dat geresulteerd heeft in een gebied met uitstraling en elan. Er is gekozen voor een mix van huurappartementen, woon-werkcombinaties, wijkgerichte detailhandel, zorg en kantoorruimtes. Voor verkoop worden de commerciële ruimtes aangeboden. Verkoper heeft besloten tot verkoop over te gaan op basis van een overeenkomst “as is, ...

Algemeen:
In de wijk Heuvel heeft de ontwikkeling plaatsgevonden van het project “Spring”, dat geresulteerd heeft in een gebied met uitstraling en elan. Er is gekozen voor een mix van huurappartementen, woon-werkcombinaties, wijkgerichte detailhandel, zorg en kantoorruimtes. Voor verkoop worden de commerciële ruimtes aangeboden. Verkoper heeft besloten tot verkoop over te gaan op basis van een overeenkomst “as is, where is”. Bij interesse krijgt u de gelegenheid om de relevante stukken te bestuderen.

De opknapbeurt voor de Heuvel, gelegen ten zuidwesten van het centrum van Breda, naast de wijk Princenhage, begon circa twintig jaar geleden met de vaststelling van het wijkontwikkelingsplan door de gemeente Breda. WonenBreburg sloopte slechte naoorlogse bouw en zorgde voor variatie van aanbod in huur en koop. De nieuwe wijk Spring is een uitdagende en dynamische omgeving waar de mensen prettig kunnen wonen, werken en winkelen. Verkoper hecht er belang aan dat de leefbaarheid van het project “Spring” na verkoop gewaarborgd blijft.

Parkeren:
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in het openbaar gebied, waarbij er 13 parkeerplaatsen in eigendom van verkoper zijn.

Kadaster:

Verbeetenstraat 1 – 5- 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 Breda + tuin
Parkeerplaatsen: 13 stuks
VvE: Tulp
Gemeente: Princenhage
Sectie: I
Nummer: 6518 A2

Verbeetenstraat 8 – 10 – 12 – 14 – 16 Breda
VvE: Krokus
Gemeente: Princenhage
Sectie: I
Nummer: 6630 A1

Verbeetenstraat 35 – 37 – 39 – 41 Breda
Oosterstraat 88 – 90 Breda
VvE: Roos
Gemeente: Princenhage
Sectie: I
Nummer: 6699 A1

Huurgegevens:
De totale huurinkomsten bedragen € 272.394,60 per jaar exclusief BTW per 1 juli 2022. De totale zekerheidstelling door de huurders bedraagt € 47.938,37 (bankgaranties en waarborgsommen).

Vraagprijs:
€ 3.250.000,-- kosten koper.
Verkoop zal geschieden vrij van BTW.

VvE:
Op aanvraag zijn de notulen en splitsing van de VvE inzichtelijk.

WKO Installatie:
Alle commerciële ruimtes zijn voorzien van vloerverwarming middels een WKO-installatie. Alle huurders worden bij het ondertekenen van de huurovereenkomst verplicht zelfstandig contractant bij Eteck Exploitaties B.V..

Betaling koopsom:
De koopsom kan worden voldaan middels het geldelijke betaalmiddel of middels het verkopen van sociale huurwoningen. De wijze van betaling is volledig ter keuze van verkoper. Koper dient tenminste een bieding uit te brengen in euro’s.

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Nadere informatie:
Aan geïnteresseerden wordt, na ontvangst van een volledig ingevulde “Voorwaarden Verkoopproces Verbeetenstraat / Oosterstraat Breda”, voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een wachtwoord ter beschikking gesteld waarmee de digitale kluis kan worden geraadpleegd met alle benodigde informatie.

Koopovereenkomst:
Opgemaakt door Notaris Mr. J.L.E. Huyben van Linders Notarissen
Ginnekenweg 188, 4835 NH Breda
T: 076 – 5652850
E: info@lindersnotarissen.nl

Leveringsdatum:
Nader te bepalen.

Verkoopproces:
Indien blijkt dat er veel belangstelling is voor de propositie, zal verkoper een verkoopproces met inschrijving via de notaris instellen. Hierbij krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid de belegging te bezichtigen, eventuele vragen te stellen en een bieding uit te brengen.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring definitieve goedkeuring van het Bestuur en Raad van Commissarissen van WonenBreburg, die begin oktober 2022 bijeenkomt. Stichting WonenBreburg is verplicht een integriteitsonderzoek naar koper in te stellen.
Koper dient op eigen titel een VOGnp en VOGrp aan te vragen en te overhandigen aan verkoper voor tekenen van de koopovereenkomst.

Anti speculatiebeding:
Het is koper verboden om het gekochte binnen een jaar na transportdatum te vervreemden zonder toestemming van verkoper. Onder vervreemding dient te worden verstaan elke vorm van eigendomsoverdracht, alsook het vestigen van beperkte (genots)rechten, welke overeenkomst waarmee het economische belang geheel of gedeeltelijk overgaat op een ander, alsmede het aangaan van een verplichting tot eigendomsoverdracht onder voorwaarde. Verkoper kan eventueel voorwaarden aan zijn toestemming verbinden.

Mocht koper het verkochte vervreemden zonder de volgens dit artikel vereiste toestemming van verkoper, dan verbeurt koper ten behoeve van verkoper een terstond opeisbare boete van 20% van de koopsom. Een en ander onverminderd verkopers recht op schadevergoeding.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

  • StatusVerkocht o.v.
  • Prijs€ 3.250.000,- k.k.

Bouw

  • BouwvormBestaande bouw
  • Bouwjaar2012

Oppervlaktes en inhoud

  • HoofdbestemmingBelegging
  • Totale oppervlakte2.029

Parkeergelegenheid

  • Parkeerplaatsen13

Overig

  • LocatieWijkwinkelcentrum
  • Onderhoud binnenGoed
  • Onderhoud buitenGoed tot uitstekend

Meer informatie ontvangen?

Klik hier!