fbpx Skip to content

Oosterhout – Rederijweg 22

4906 CX Oosterhout

Rederijweg 22

€ 4.170.000,- k.k. Kosten berekenen?

Rederijweg 22, Oosterhout

Perceel:
Het betreft een perceel grond aan het water, bestaande uit twee kadastrale percelen ter grootte van in totaal 20.839 m² (grond + water). Het perceel is circa 220m¹ breed.

Het perceel is bereikbaar vanaf de Rederijweg via perceel Oosterhout, sectie B, nummer 1751. Deze toegangsweg is eigendom van de gemeente Oosterhout. Voor perceel Oosterhout, sectie B, nummer 1717 geldt een afmeer ...

Rederijweg 22, Oosterhout

Perceel:
Het betreft een perceel grond aan het water, bestaande uit twee kadastrale percelen ter grootte van in totaal 20.839 m² (grond + water). Het perceel is circa 220m¹ breed.

Het perceel is bereikbaar vanaf de Rederijweg via perceel Oosterhout, sectie B, nummer 1751. Deze toegangsweg is eigendom van de gemeente Oosterhout. Voor perceel Oosterhout, sectie B, nummer 1717 geldt een afmeer recht voor de firma Martens/ Teuben, zij mogen hier een schip afmeren.

Er is door de Gemeente Oosterhout reeds een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsruimte (50x60m¹) en het aanleggen van een van een overslagkade met trailerhelling afgegeven. Op verzoek is deze beschikbaar.

Bestemming:
Conform www.ruimtelijkeplannen.nl valt het perceel onder het vigerende bestemmingplan “Bedrijventerrein Weststad - Statendam”, vastgesteld op 23 oktober 2012 en is geheel onherroepelijk in werking. De grond mag bebouwd worden met opstallen en de grond met opstallen mag worden gebruikt voor bedrijven tot en met categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten met een maximale bouwhoogte van 30m¹.

Algemeen:
Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt Oosterhout. Oosterhout is met ruim 56.000 inwoners en een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners een stad van formaat, waar de economische welvaart en vooruitgang niet aan voorbij is gegaan. Dankzij de uitstekende bereikbaarheid vanuit de Randstad en Antwerpen via de A27 (Antwerpen, Breda, Utrecht), A16 (Antwerpen, Breda, Rotterdam) en A59 (Breda, Den Bosch) hebben veel Benelux georiënteerde bedrijven in het verleden Oosterhout als vestigingsplaats gekozen.

Ligging en bereikbaarheid:
Op industrieterrein Weststad gelegen bedrijfsobject met goede ontsluiting naar rijkswegen, A27 (Breda-Utrecht) en A59 (Breda-Rotterdam-’s-Hertogenbosch).

Oppervlakte:
Het perceel is ca. 20.839 m2 groot. Dit betreft grond plus water.

Koopprijs:
De koopprijs bedraagt € 4.170.000,-- k.k. exclusief BTW, geen overdrachtsbelasting van toepassing.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch kan spoedig.

Contract:
Standaard NVM- koopovereenkomst bij koop.

Kadastraal:
Gemeente: Oosterhout
Sectie: B
Nummer: 1749
Oppervlakte: 19.405 m²

EN

Gemeente: Oosterhout
Sectie: B
Nummer: 1717
Oppervlakte: 1.434 m²

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW:
BTW levering.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

Overdracht

  • StatusBeschikbaar
  • Prijs€ 4.170.000,- k.k.

Bouw

  • BouwvormNiet van toepassing

Oppervlaktes en inhoud

  • HoofdbestemmingBouwgrond
  • Perceeloppervlakte3.466 m2

Meer informatie ontvangen?

Klik hier!