Skip to content

Goirle – Frankische Driehoek 6- 6a

5052 BL Goirle

Frankische Driehoek 6- 6a

Verkoop bij inschrijving

Frankische Driehoek 6-6a te Goirle

Object:
Het betreft een appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/ winkelruimte gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Hoogschoor te Goirle. De commerciële ruimte is verhuurd aan twee huurders.

Oppervlakte:
De commerciële ruimte gelegen op de begane grond is ca. 658 m² groot.

Parkeren:
Rondom het object zijn ...

Frankische Driehoek 6-6a te Goirle

Object:
Het betreft een appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/ winkelruimte gelegen op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend Hoogschoor te Goirle. De commerciële ruimte is verhuurd aan twee huurders.

Oppervlakte:
De commerciële ruimte gelegen op de begane grond is ca. 658 m² groot.

Parkeren:
Rondom het object zijn voldoende gratis parkeermogelijkheden.

Kadaster:
Gemeente: Goirle
Sectie: E
Nummer: 5239
Indexnummer: A3

Huurgegevens:
De totale huurinkomsten bedragen € 121.748,-- per jaar, deels BTW van toepassing, per 1 juli 2022.

VvE:
De eigenaarslasten ten behoeve van de VvE bedragen € 5.274,48 per jaar. Op aanvraag zijn de notulen en de splitsing van de VvE inzichtelijk.

Betaling koopsom:
De koopsom kan worden voldaan middels het geldelijke betaalmiddel. De wijze van betaling is volledig ter keuze van verkoper. Koper dient tenminste een bieding uit te brengen in euro’s.

Nadere informatie:
Aan geïnteresseerden wordt, na ontvangst van een volledig ingevulde ‘’Disclaimer/geheimhoudings- en integriteitsverklaring, versiedatum 8 september 2022’’, voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van een legitimatie, een wachtwoord ter beschikking gesteld waarmee de digitale kluis kan worden geraadpleegd met alle benodigde informatie.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch uiterlijk 27 december 2022.

Zekerheidsstelling:
Koper dient binnen een termijn van 8 werkdagen na ondertekening van het koopcontract, doch op uiterlijk 31 oktober 2022, een waarborgsom te betalen of een bankgarantie te stellen ter hoogte van 10% van de koopsom.

Koopovereenkomst:
Opgemaakt door notaris Mr. M.M. Robbers, aangesloten bij notariskantoor Huijbregts Notarissen.

Verkoopproces:
U kunt zich tot donderdag 15 september 2022 17:00 uur aanmelden voor het bezichtigingsmoment op woensdag 21 september 2022 (u wordt ingepland op deze dag op een nader te noemen tijdstip, doch na 17:00 uur). Het is niet toegestaan zelf een separate bezichtiging te arrangeren.

Vragen kunnen gesteld worden tot uiterlijk 23 september 2022 om 12:00, die we uiterlijk vrijdag 30 september 2022 beantwoord hebben.

Bieding:
Het volledig ingevulde biedingsformulier 'Inschrijfformulier Locatie Goirle' of 'Inschrijfformulier Alle Locaties' dient uiterlijk maandag 10 oktober 2022 om 17:00 uur bij notariskantoor Huijbregts Notarissen afgegeven te worden in een gesloten enveloppe.

Notariskantoor Huibregts
T.a.v. mr. M.M. Robbers
Zuiderparkweg 280
5216 HE ’s-Hertogenbosch

Te laat ontvangen biedingen en inschrijfformulieren die niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in de ‘’Verkoopprocedure versiedatum 8 september 2022’’, zullen ongeldig worden verklaard. Ongeldige biedingen worden geretourneerd aan de gegadigde.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud definitieve goedkeuring van het Bestuur en Raad van Commissarissen.

BTW:
Geen BTW van toepassing.

Kenmerken

Overdracht

  • StatusVerkocht o.v.
  • PrijsVerkoop bij inschrijving

Bouw

  • BouwvormBestaande bouw
  • Bouwjaar2011

Oppervlaktes en inhoud

  • HoofdbestemmingBelegging

Overig

  • LocatieIn woonwijk
  • Onderhoud binnenGoed
  • Onderhoud buitenGoed

Meer informatie ontvangen?

Klik hier!