Een droomhuis bouwen op uw eigen kavel? Waar moet u rekening mee houden!

droomhuis bouwen

BLOG

Een droomhuis bouwen op uw eigen kavel? Waar moet u rekening mee houden!

In de krappe woningmarkt van tegenwoordig kan het lastig zijn om een woning te vinden die exact voldoet aan uw wensen. De vraag is groot, maar het aanbod beperkt. En dat doet logischerwijs iets met de prijzen. Deze zijn niet voor niets explosief gestegen de afgelopen jaren en de prognose is dat dit in 2021 niet gaat veranderen. Sterker nog: het eerste kwartaal van dit jaar zijn de prijzen met maar liefst 15% gestegen. De snelste stijging in twintig jaar tijd. Om die reden kan het aanschaffen van een bouwkavel en het in eigen beheer bouwen van een woning een interessante optie zijn.

Maar wat komt hier allemaal bij kijken? Welke stappen dient u te zetten om ervoor te zorgen dat het bouwen van uw droomhuis werkelijkheid wordt? In deze nieuwe Van de Water blog leggen wij dit aan u uit.

Stap 1. Oriëntatie
Wanneer u op zoek bent naar een geschikt bouwperceel om uw droomhuis te verwezenlijken, is het belangrijk dat u zich eerst goed oriënteert op de mogelijkheden. In welke omgeving komen er op korte termijn percelen in de verkoop? Maak een zoekopdracht aan op Funda en houd ook de website van Ruimte voor Ruimte in de gaten. Zij realiseren in Brabant op heel wat locaties mogelijkheden om zelf te bouwen. Op dit moment verkopen wij voor Ruimte voor Ruimte kavels in Ulicoten en in Gilze. Daarbij komt het ook vaak voor dat bouwkavels door de betreffende gemeenten rechtstreeks aan particulieren te koop worden aangeboden.

Stap 2. Wat kan ik laten bouwen?
Heeft u een bouwkavel gevonden? Verdiep u dan goed in de bebouwingsvoorschriften. Deze liggen vast in het bestemmingsplan en bepalen bijvoorbeeld de minimale afstand van de woning tot de straat, de goothoogte en de grootte van het bebouwingsvlak. Met andere woorden: wat mag er wel gebouwd worden, en wat niet? En moet de woning aan bepaalde duurzaamheidseisen gaan voldoen?

Vaak geldt er ook een beeldkwaliteit plan. Hierin is opgenomen welke bouwstijlen worden toegestaan. In veel gevallen zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (het vroegere Welstand) het ontwerp gaan toetsen aan de hand van dit document. Maar er zijn ook gebieden waar je ‘welstandsvrij’ mag bouwen.

Verkopers van kavels maken vaak een samenvatting van de belangrijkste regels die dan worden weergegeven in het zogeheten ‘kavelpaspoort’. Onderzoek dan ook aan de hand van deze documenten of het kavel u de mogelijkheid biedt om uw droomhuis te realiseren.

Stap 3. Het financiële plaatje
Natuurlijk is het ook belangrijk dat u een goed inzicht krijgt in de totale uitgaven. Wat zijn de koopvoorwaarden van deze bouwgrond? Wat zullen de proceskosten ongeveer gaan bedragen (vergunning, architect, financiering)? En niet geheel onbelangrijk: wat gaat de aanneemsom van de te bouwen woning indicatief bedragen? Een architect kan vaak al globaal aangeven wat het bouwen van een huis gaat kosten. Ook zijn er aanbieders van vooraf ontworpen woningen. In het verleden werd dat wat denigrerend een ‘cataloguswoning’ genoemd. Tegenwoordig zijn er vaak verrassend mooie woningen en is er enorm veel keuze. Zodra u van de voorschriften, voorwaarden en financiële situatie op de hoogte bent, kunt u een weloverwogen beslissing maken.

Onderdeel van het financiële plaatje zijn natuurlijk ook de opbrengstwaarde van uw huidige woning en de hypotheekmogelijkheden op basis van uw inkomen en vermogen. Op deze vlakken kunnen onze Van de Water makelaars en hypotheekadviseurs u van dienst zijn. Een eerste gesprek op beide onderdelen is geheel vrijblijvend. Neem gerust contact op met één van onze vestigingen om een afspraak te maken.

Het is goed om te weten dat het financieren van een bouwkavel anders werkt dan de financiering van een (nieuwbouw)woning. Net als bij een bestaande of nieuwbouwwoning is het het meest gebruikelijk om een hypotheek af te sluiten. Echter, deze hypotheken werken anders dan een reguliere hypotheek. Het onderpand van de af te sluiten lening, de woning, bestaat namelijk nog niet. Om die reden zijn er een aantal documenten nodig. Simpel gezegd moeten de afspraken voor de bouw allemaal rond zijn. Met andere woorden: u heeft een getekende koopovereenkomst van het bouwperceel nodig, evenals de getekende aannemersovereenkomst met daarin de kosten van de aannemer. Op deze manier heeft de bank de garantie dat – zodra de lening wordt goedgekeurd – u ook daadwerkelijk kunt starten met de bouw van de woning.

Stap 4. De aankoop
Heeft u een geschikte kavel gevonden waarop u uw droomhuis kunt realiseren binnen uw financiële mogelijkheden? Proficiat! Doorgaans wordt in een verkoopgesprek met de aanbieder van de grond het kavelpaspoort en de bijbehorende aankoopvoorwaarden doorgenomen. Ook wordt aangegeven wanneer u kunt tekenen voor de grond.

In enkele gevallen dient u snel te beslissen of u het perceel wel of niet aankoopt. Daarentegen bestaan er ook aanbieders waarbij het bouwperceel voor een bepaalde periode voor u wordt vastgehouden. De optieperiode is ervoor bedoeld om de benodigde financiering te regelen, alvorens over te gaan tot een definitieve aankoop. Zodra alle documenten in orde zijn gemaakt en de overeenkomst met de hypotheekverstrekker is gesloten, kan de aankoop bij de notaris definitief passeren. Vanaf dat moment bent u officieel eigenaar van het bouwperceel.

Stap 5. De bouw
Nu het perceel uw eigendom is, kunt u gaan starten met het ‘echte werk’: uw droomhuis bouwen! De door u en uw architect geselecteerde bouwer gaat voor u aan de slag, mits natuurlijk ook de benodigde vergunningen zijn afgegeven. De bouw is een spannende, intensieve maar ook heel leuke periode. Als opdrachtgever bepaalt u wat er moet gebeuren, welke materialen worden toegepast, hoe de woning wordt afgewerkt en tot slot hoe de tuin wordt ingericht.

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie naar aanleiding van deze blog? Of bent u al op zoek naar een erkende, onafhankelijke makelaar die u kan ondersteunen bij de verkoop van uw woning en de zoektocht naar een geschikt bouwperceel met als grote doel uw eigen droomhuis bouwen? Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Ook op het gebied van de financiering kunnen wij u van dienst zijn.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!

Uw woning verkopen? Wij leggen uit hoe dat werkt!

BLOG

Uw woning verkopen?
Wij leggen uit hoe dat werkt!

“Wij willen ons huis graag verkopen. Maar, hoe werkt dat?” Dit is een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld. Gezien de tijd waarin we momenteel leven en de huidige situatie op de woningmarkt kan het interessant zijn om uw woning in deze periode te verkopen. Maar hoe gaat dit precies in z’n werk? Zeker als het uw eerste koopwoning betreft, heeft u nog geen ervaring met zo’n verkoopproces.  

Wat zijn de eerste stappen die u moet gaan zetten? Hoe bepaalt u de juiste vraagprijs? Hoe zorgt u ervoor dat uw woning online zichtbaar wordt op Funda? En wat komt er allemaal in de koopovereenkomst te staan? In deze nieuwe Van de Water blog leggen wij dit in 6 stappen aan u uit.

Stap 1. Vrijblijvend waarde advies
Allereerst komen wij bij u langs om u te voorzien van een vrijblijvend waarde advies. Met andere woorden: onze makelaar adviseert u wat de juiste verkoopprijs zou zijn. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar verschillende aspecten, zoals het onderhoud, de technische staat, maar ook naar de ligging, de woonomgeving en de financiële lasten van de woning. Daarbij wordt logischerwijs onderzocht voor welke prijzen soortgelijke woningen in de markt en omgeving worden verkocht.

Tot slot wordt er altijd een blik geworpen op de duurzaamheid van de woning. Hoe energiezuiniger de woning, hoe beter. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatieglas; het speelt allemaal een rol. Uiteindelijk wordt onder aan de streep een beoordeling gegeven in de vorm van een bepaald energielabel. Meer over dit energielabel leest u in de laatste blog van 2020.

Stap 2. Publiciteit
Zodra u definitief heeft besloten uw woning te willen verkopen, start de fase waarin we de woning gereed maken om online te publiceren. Hiervoor zullen wij foto’s, 360 graden foto’s, een video en professionele plattegronden van uw woning laten maken. Vervolgens zullen wij deze gegevens allemaal op Funda gaan publiceren en verschijnt er uiteraard een bord in uw tuin: uw woning staat officieel te koop en iedereen mag het weten. Sterker nog: graag zelfs!

Stap 3. Bezichtigingen
Vanaf dit moment is het wachten op potentiële kopers. Zij kunnen bij ons bezichtigingen inplannen, die wij allemaal zullen coördineren en begeleiden. Wij zijn standaard de contactpersoon voor deze potentiële kopers en ontzorgen u het gehele proces.

Bij bezichtigingen hoeft u niet aanwezig te zijn. Het is zelfs zo dat kijkers meer en concretere vragen stellen aan ons als begeleidende makelaar wanneer de verkoper er niet bij is. Vervolgens zullen wij van de bezichtiging(en) verslag uitbrengen.

Stap 4. Onderhandelingen
Zodra wij een eerste officiële bieding hebben ontvangen, bent u de eerste die het hoort! Dit is ook meteen het startsein van een nieuwe fase in het verkoopproces: de onderhandelingen. Aan de hand van de bieding(en), adviseren wij u over de vervolgstappen. Echter, dit advies wordt niet alleen gebaseerd op de prijs. Ook de datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden spelen hierin een rol.

De ontbindende voorwaarden zijn – zoals de term zelf al aangeeft – de voorwaarden om het voorlopige koopcontract te kunnen ontbinden. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, zoals het niet rond krijgen van de financiering of een mogelijk negatieve uitkomst van een bouwkundig advies. Echter, dit is eerder uitzondering, dan regel.

Let wel: wij adviseren u in de onderhandeling. U blijft het gehele onderhandelingsproces de regie in handen houden en uiteindelijk bepaalt u voor welke prijs u uw woning wenst te verkopen!

Stap 5. Verkopen
Zodra gedurende de onderhandeling een klap is gegeven op de overeengekomen verkoopprijs, zullen wij het koopcontract gaan opstellen. Naast de prijs, worden ook andere belangrijke zaken in deze overeenkomst vastgelegd. Denk hierbij aan de datum van levering en de ontbindende voorwaarden. Ook wordt een lijst met roerende zaken opgesteld, zoals gordijnen, verlichting en eventueel zelfs meubels, welke tegen een bepaalde vergoeding kunnen worden overgenomen. 

Wanneer de partijen het koopcontract hebben ondertekend, is de koopovereenkomst gesloten. De verkoper en koper ontvangen een afschrift van de overeenkomst. Vanaf dat moment breekt nog even een spannende tijd aan, aangezien de koopovereenkomst op dat moment nog ontbonden zou kunnen worden. Er geldt namelijk altijd een wettelijke bedenktijd van drie dagen, waarin de koper alsnog kan besluiten af te zien van de koop. Daarnaast lopen nog de eventuele ontbindende voorwaarde(n).  

Stap 6. Notaris
Als de situatie onveranderd is, kan de laatste stap in het verkoopproces worden gezet: het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Hiermee wordt de aankoop ook financieel afgerond.

De ondertekende koopovereenkomst wordt samen met de andere documenten, zoals een kopie van het legitimatiebewijs, naar de notaris gestuurd. Zodra de notaris alles in goede orde heeft ontvangen, zal er een afspraak in worden gepland voor het tekenen van de akte van levering. Hiervan ontvangen de verkoper en koper nog een concept en een nota van afrekening om voorafgaand aan de afspraak te kunnen controleren of alles klopt. Ook wij controleren deze documenten uiteraard nog om er zeker van te zijn dat alles klopt conform de gemaakte afspraken.

Tot slot zal er nog een eindinspectie plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de koper de woning vlak voor aankoop bekijkt om te zien of de woning is opgeleverd conform de afspraken. Ook dit moment zullen wij qua begeleiding voor onze rekening nemen. Na deze inspectie gaan zowel de kopende als de verkopende partij naar de notaris om de stukken te tekenen. Vanaf dit moment is de verkoop officieel en ontvangt de nieuwe eigenaar de sleutels. Gefeliciteerd!

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie naar aanleiding van deze blog? Of bent u al op zoek naar een erkende, onafhankelijke makelaar die u kan ondersteunen bij de verkoop van uw woning?  Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!