Skip to content

BLOG

Uw woning verkopen?
Wij leggen uit hoe dat werkt!

“Wij willen ons huis graag verkopen. Maar, hoe werkt dat?” Dit is een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld. Gezien de tijd waarin we momenteel leven en de huidige situatie op de woningmarkt kan het interessant zijn om uw woning in deze periode te verkopen. Maar hoe gaat dit precies in z’n werk? Zeker als het uw eerste koopwoning betreft, heeft u nog geen ervaring met zo’n verkoopproces.  

Wat zijn de eerste stappen die u moet gaan zetten? Hoe bepaalt u de juiste vraagprijs? Hoe zorgt u ervoor dat uw woning online zichtbaar wordt op Funda? En wat komt er allemaal in de koopovereenkomst te staan? In deze nieuwe Van de Water blog leggen wij dit in 6 stappen aan u uit.

Stap 1. Vrijblijvend waarde advies
Allereerst komen wij bij u langs om u te voorzien van een vrijblijvend waarde advies. Met andere woorden: onze makelaar adviseert u wat de juiste verkoopprijs zou zijn. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar verschillende aspecten, zoals het onderhoud, de technische staat, maar ook naar de ligging, de woonomgeving en de financiële lasten van de woning. Daarbij wordt logischerwijs onderzocht voor welke prijzen soortgelijke woningen in de markt en omgeving worden verkocht.

Tot slot wordt er altijd een blik geworpen op de duurzaamheid van de woning. Hoe energiezuiniger de woning, hoe beter. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatieglas; het speelt allemaal een rol. Uiteindelijk wordt onder aan de streep een beoordeling gegeven in de vorm van een bepaald energielabel. Meer over dit energielabel leest u in de laatste blog van 2020.

Stap 2. Publiciteit
Zodra u definitief heeft besloten uw woning te willen verkopen, start de fase waarin we de woning gereed maken om online te publiceren. Hiervoor zullen wij foto’s, 360 graden foto’s, een video en professionele plattegronden van uw woning laten maken. Vervolgens zullen wij deze gegevens allemaal op Funda gaan publiceren en verschijnt er uiteraard een bord in uw tuin: uw woning staat officieel te koop en iedereen mag het weten. Sterker nog: graag zelfs!

Stap 3. Bezichtigingen
Vanaf dit moment is het wachten op potentiële kopers. Zij kunnen bij ons bezichtigingen inplannen, die wij allemaal zullen coördineren en begeleiden. Wij zijn standaard de contactpersoon voor deze potentiële kopers en ontzorgen u het gehele proces.

Bij bezichtigingen hoeft u niet aanwezig te zijn. Het is zelfs zo dat kijkers meer en concretere vragen stellen aan ons als begeleidende makelaar wanneer de verkoper er niet bij is. Vervolgens zullen wij van de bezichtiging(en) verslag uitbrengen.

Stap 4. Onderhandelingen
Zodra wij een eerste officiële bieding hebben ontvangen, bent u de eerste die het hoort! Dit is ook meteen het startsein van een nieuwe fase in het verkoopproces: de onderhandelingen. Aan de hand van de bieding(en), adviseren wij u over de vervolgstappen. Echter, dit advies wordt niet alleen gebaseerd op de prijs. Ook de datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden spelen hierin een rol.

De ontbindende voorwaarden zijn – zoals de term zelf al aangeeft – de voorwaarden om het voorlopige koopcontract te kunnen ontbinden. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, zoals het niet rond krijgen van de financiering of een mogelijk negatieve uitkomst van een bouwkundig advies. Echter, dit is eerder uitzondering, dan regel.

Let wel: wij adviseren u in de onderhandeling. U blijft het gehele onderhandelingsproces de regie in handen houden en uiteindelijk bepaalt u voor welke prijs u uw woning wenst te verkopen!

Stap 5. Verkopen
Zodra gedurende de onderhandeling een klap is gegeven op de overeengekomen verkoopprijs, zullen wij het koopcontract gaan opstellen. Naast de prijs, worden ook andere belangrijke zaken in deze overeenkomst vastgelegd. Denk hierbij aan de datum van levering en de ontbindende voorwaarden. Ook wordt een lijst met roerende zaken opgesteld, zoals gordijnen, verlichting en eventueel zelfs meubels, welke tegen een bepaalde vergoeding kunnen worden overgenomen. 

Wanneer de partijen het koopcontract hebben ondertekend, is de koopovereenkomst gesloten. De verkoper en koper ontvangen een afschrift van de overeenkomst. Vanaf dat moment breekt nog even een spannende tijd aan, aangezien de koopovereenkomst op dat moment nog ontbonden zou kunnen worden. Er geldt namelijk altijd een wettelijke bedenktijd van drie dagen, waarin de koper alsnog kan besluiten af te zien van de koop. Daarnaast lopen nog de eventuele ontbindende voorwaarde(n).  

Stap 6. Notaris
Als de situatie onveranderd is, kan de laatste stap in het verkoopproces worden gezet: het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Hiermee wordt de aankoop ook financieel afgerond.

De ondertekende koopovereenkomst wordt samen met de andere documenten, zoals een kopie van het legitimatiebewijs, naar de notaris gestuurd. Zodra de notaris alles in goede orde heeft ontvangen, zal er een afspraak in worden gepland voor het tekenen van de akte van levering. Hiervan ontvangen de verkoper en koper nog een concept en een nota van afrekening om voorafgaand aan de afspraak te kunnen controleren of alles klopt. Ook wij controleren deze documenten uiteraard nog om er zeker van te zijn dat alles klopt conform de gemaakte afspraken.

Tot slot zal er nog een eindinspectie plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de koper de woning vlak voor aankoop bekijkt om te zien of de woning is opgeleverd conform de afspraken. Ook dit moment zullen wij qua begeleiding voor onze rekening nemen. Na deze inspectie gaan zowel de kopende als de verkopende partij naar de notaris om de stukken te tekenen. Vanaf dit moment is de verkoop officieel en ontvangt de nieuwe eigenaar de sleutels. Gefeliciteerd!

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie naar aanleiding van deze blog? Of bent u al op zoek naar een erkende, onafhankelijke makelaar die u kan ondersteunen bij de verkoop van uw woning?  Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!