Skip to content

BLOG

Prinsjesdag 2022: toch een prijsplafond voor energie.

Prinsjesdag was dit jaar in meerdere opzichten uniek. Met name het feit dat – voor het eerst in jaren – niet alles wat in de Miljoennota staat al geruime tijd van tevoren op straat lag. Hoe dat komt? Heel simpel: op het allerlaatste moment heeft het kabinet alsnog besloten om een gedeeltelijk prijsplafond in te stellen voor zowel gas als energie.

Deze ontwikkeling werd pas op de maandagavond voor Prinsjesdag bekend gemaakt. De exacte invulling van deze plannen bleef lang onduidelijk, tot vlak voor het moment waarop minister Kaag van Financiën de nota aan de Tweede Kamer presenteerde. Dat was ook het moment dat minister Jetten van Klimaat en Energie de details van de maatregel naar buiten bracht. Wat dit prijsplafond precies inhoudt, leest u in deze nieuwste Van de Water blog.

Energiekosten
Zo vertelde minister Rob Jetten, geboren Brabander, in een persbericht dat de overheid vanaf 1 januari 2023 deels de energiekosten van particulieren op zich gaat nemen. Met daarbij de mogelijkheid dat dit zelfs al zal gaan gebeuren vanaf 1 november van de huidige jaargang. Zodra dit het geval gaat zijn, betalen huishoudens vanaf dat moment nog om en nabij dezelfde prijzen zoals die in januari van dit jaar golden. Deels dus, aangezien ook de overheid een deel van de energiekosten voor haar rekening zal nemen.

1.200 kuub en 2.400 kWh
Concreet komt het erop neer dat de overheid de eerste 1.200 m3 gas en 2.400 kWh elektriciteit zal betalen. Wat de exacte gas- en elektriciteitsprijzen gaan zijn, is nog niet bekend. Wel geldt momenteel een richtprijs van €1,50 per m3 gas en €0,70 per kWh elektriciteit. Wordt er meer verbruikt dan 1.200 m3 gas of 2.400 kWh elektriciteit? Dan betaalt de particulier daar de actuele marktprijs voor. Iets waar momenteel alweer de nodige kritiek op is, want particulieren die hun woning al hebben verduurzaamd en bijvoorbeeld gebruik maken van een warmtepomp, lijken er juist op achteruit te gaan.

Desalniettemin kunnen huishoudens – met het energieplafond in zicht – in ieder geval een verlaging tegemoetzien van de voorschotbedragen die momenteel aan energiemaatschappijen worden betaald. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid al in november gaan gebeuren.

Koopkracht
Iets wat de afgelopen periode veel in het nieuws is geweest: de dalende koopkracht van Nederlanders. Door het almaar duurder worden van onder andere gas, energie en bijvoorbeeld brandstof en boodschappen, daalt onze koopkracht. Met koopkracht wordt aangegeven wat een huishouden met hun inkomen kan kopen.

Één van de voornaamste doelen van de Miljoennota van Prinsjesdag, is de koopkrachtdaling te beperken. Dit gebeurt dus onder andere aan de hand van het energieplafond, maar er is meer. Het minimumloon wordt volgend jaar namelijk met een record percentage van maar liefst 10% verhoogd. Dat geldt ook voor uitkeringen die daartoe behoren, zoals bijvoorbeeld de AOW. Daarbij daalt het percentage van de eerste schijf van de inkomstenbelasting ook, maar wel zeer gering: met 0,14%.

Zorgtoeslag
In 2023 zal de zorgpremie naar verwachting verder gaan stijgen. Gemiddeld met ongeveer €132 per verzekerde per jaar. Uiteraard kan dit per zorgverzekering anders zijn, maar de algemene tendens is hetzelfde: een stijging van de premie en daling van de koopkracht. Om die reden wordt de zorgtoeslag in 2023 met een maximum van €43 per maand verhoogd. Ook dit om de lagere inkomens tegemoet te komen. Daarentegen blijft het verplichte eigen risico wel onveranderd: €385 per jaar.

Vermogen
Uiteraard dient dit pakket aan maatregelen te worden bekostigd. Enerzijds zal getracht worden dit deels te doen door de belasting op vermogen de komende jaren stapsgewijs te verhogen. Nu moet er nog 31% belasting over het (fictieve) rendement op vermogen worden betaald. In 2023 zal dit waarschijnlijk 32% gaan zijn. Echter, daar tegenover staat dat het drempelbedrag in box 3 wordt verhoogd. Van €50.000 naar €57.000. Tot dit bedrag is het hebben van vermogen dus volledig vrij van belasting.

Ondernemers

Naast de vermogensbelasting, betalen ondernemers en energiebedrijven een groot deel van de hoge rekening die de Miljoenennota met zich meebrengt. Het tarief van de vennootschapsbelasting zal in 2023 worden verhoogd van 15% naar 19% en de winstdrempel wordt verlaagd van €395.000 naar €200.000. En ook zelfstandigen zullen gevolgen ervaren, aangezien de zelfstandigenaftrek versneld zal worden verlaagd. Tot slot gaat voor energiebedrijven de belasting die zij betalen, de zogeheten mijnbouwheffing, fors omhoog.

Meer informatie
Moraal van het verhaal: voor de gehele maatschappij zijn er ontwikkelingen op het gebied van financiën. Heeft u naar aanleiding van deze blog dan ook vragen over uw financiële situatie? Of wilt u graag meer overzicht en duidelijkheid? Als Erkend Financieel Adviseur staan wij graag voor u klaar om u hierbij te helpen.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!