Skip to content

BLOG

De NHG-kostengrens stijgt, de NHG-premie daalt

Tijdens de meest recente editie van Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat er meer dan maar liefst één miljard euro zal worden vrijgemaakt om de oververhitte huizenmarkt te bestrijden en de al maar stijgende woningenprijzen te doorbreken. Zelfs de coronacrisis heeft in deze situatie geen verandering weten te brengen. Sterker nog: de stijging blijft onverminderd hard doorgaan. En dus is het tijd voor actie.

Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ervaart de gevolgen van deze prijsstijgingen. Waar wij in onze blog van november vorig jaar nog beschreven dat de NHG in 2021 zou stijgen van €310.000 naar €325.000, heeft diezelfde organisatie voor het komende jaar een nieuwe stijging aangekondigd. Maar niet alleen wordt de kostengrens aangepast. Ook de premie zal veranderen in de vorm van een verlaging. Alle ins en outs zetten wij in deze blog voor u op een rijtje.

De Nationale Hypotheek Garantie
Alvorens we verder ingaan op de veranderingen, zullen we allereerst toelichten wat een hypotheek met NHG inhoudt. Met zo’n Nationale Hypotheek Garantie bent u namelijk zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Mocht er onverhoopt wat veranderen in uw privé situatie, zoals bij een relatiebreuk of het overlijden van uw partner, waardoor u de hypotheek niet meer kunt betalen? Dan gaat de NHG samen met uw geldverstrekker op zoek naar oplossingen.

Daarbij belonen geldverstrekkers deze extra NHG zekerheid middels een lagere hypotheekrente. Ook kunt u alle maatregelen in het kader van verduurzaming meefinancieren tot 106% van de woningwaarde. Maar dat is niet alles. Een hypotheek met NHG maakt het ook mogelijk dat u een hypotheek kunt afsluiten zonder vast contract. En tot slot behoort het ook tot de mogelijkheden een NHG hypotheek af te sluiten om een bestaande hypotheek te verhogen in het kader van bijvoorbeeld een verbouwing.

Veranderingen voor 2022
Uit resultaten is gebleken dat steeds meer mensen een woning kopen zonder het vangnet van NHG, omdat er simpelweg steeds minder woningen onder de huidige kostengrens van € 325.000 te koop komen te staan. Om die reden zal de NHG-kostengrens in 2022 stijgen van € 325.000 naar € 355.000. Een zeer forse stijging van bijna 10%. Uiteraard gebeurt dit dan ook niet zonder reden, aangezien men verwacht dat de gemiddelde huizenprijs in januari 2022 rond de € 400.000 zal komen te liggen.

Stijgingsmethodiek
De stijging van de kostengrens wordt niet alleen gebaseerd op de stijging van de gemiddelde woningprijzen van de afgelopen maanden. Dat zou te kortzichtig zijn. Er wordt namelijk gekeken naar de historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor aankomend jaar wordt de kostengrens dan ook bepaald aan de hand van de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus van dit jaar. Deze historische koopsommen worden ook nog eens vermeerderd met 4% om zo beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijzen van tegenwoordig. Hierdoor ontwikkelt de kostengrens zich gelijkmatiger dan de prijzen van de woningen, wat weer bijdraagt aan een stabielere woningmarkt.  

Energiebesparende maatregelen
Het is een zeer actueel onderwerp; de stijgende gasprijzen als gevolg van de toenemende schaarste. Energiebesparende maatregelen worden dan ook gestimuleerd door de NHG. Als u er aankomend jaar voor zult kiezen om verduurzaamheidsmaatregelen mee te financieren, dan is de kostengrens nog eens 6% hoger. Dat komt neer op een maximum van € 376.300 in 2022, ten opzichte van € 344.500 in de huidige jaargang.  

Lagere borgtochtprovisie
In 2021 betalen woningkopers een bepaald percentage over de hoogte van hun hypotheek indien men er voor kiest gebruik te maken van de NHG. Dit percentage wordt de borgtochtprovisie genoemd en is momenteel 0,7%. Deze premie zal komend jaar verlaagd worden met ruim 14% naar 0,6%.

Deze borgtochtprovisie is ervoor om de missie van NHG mogelijk te maken en er te allen tijde voor de consument te kunnen zijn. Ook in tijden van crisis en nood. Door middel van verschillende, onderliggende scenario’s kan de NHG bepalen of het de risico’s van een bepaalde hypotheek met een hoge zekerheid kan dragen. Daarbij is er ook voor de NHG een vangnet in de vorm van het Rijk, mocht dat ooit nodig blijken te zijn. Om die reden wordt een gedeelte van de borgtochtprovisie dan ook aan het Rijk afgedragen.

Contact
Heeft deze blog u doen inzien dat deze aanstaande NHG-wijziging voor nieuwe mogelijkheden kan zorgen op de woningmarkt? Onze NVM makelaars en erkende financieel adviseurs helpen u graag verder.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!