Skip to content

Standdaarbuiten – Molenstraat 36

Verkocht

Molenstraat 36

Standdaarbuiten

Omschrijving

Molenstraat 36 te Standdaarbuiten

Object:
Het betreft een perceel grond, in totaal 2.236 m² groot, met daarop, van links naar rechts, twee garages, een bedrijfswoning en vervolgens wederom twee garages.

Ligging:
Het object is gelegen in Standdaarbuiten, een dorp tussen Fijnaart en Oudenbosch, en is gelegen op het kleinschalig
bedrijventerrein ''Molenstraat'', ten zuid-oosten van de woningbebouwing van het dorp. Dit bedrijventerrein kent een goede verbinding met de Rijksweg A17 (Moerdijk - Roosendaal).

Oppervlakte:

Het object omvat de navolgende metrages:

- Garage 1 ca. 200 m²
- Garage 2 ca. 200 m²
- Garage 3 ca. 202 m²
- Garage 4 ca. 211 m²

De bedrijfswoning is ca. 145 m² GO groot.

Parkeren:
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Koopprijs:
De koopprijs bedraagt € 425.000 k.k., geen BTW van toepassing.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch kan spoedig.

Contract:
Standaard NVM-koopovereenkomst.

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Kadaster:
Gemeente: Standdaarbuiten
Sectie: D
Nummers: 1770, 2792, 2793 & 2794
Grootte: 1.670 m², 15 m², 140 m² en 411 m², samen respectievelijk 2.236 m².

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW:
Niet van toepassing.

Overig:
In de garages zijn asbesthoudende materialen aanwezig. Het asbestrapportage is op aanvraag inzichtelijk.

In de bodem is bodemverontreiniging aanwezig. De locatie wordt geschikt geacht voor het huidige gebruik, bedrijvigheid. Gezien de datering en omvang van de aangetroffen verontreinigingen is er geen saneringsplicht in het kader van de Wet
bodembescherming. Bij herontwikkeling van de locatie wordt aanbevolen de sterke verontreinigingen weg te nemen en hiertoe een saneringsplan op te stellen. Bij eventuele grondroerende werkzaamheden dienen plaatselijk veiligheidsmaatregelen te worden getroffen voor het werken in verontreinigde grond.

De rapportage is ter beoordeling voorgelegd aan de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant. Op dit moment is hierop nog geen reactie gekomen.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

  • StatusVerkocht
  • Prijs€ 425.000,- k.k.
  • BouwvormBestaande bouw
  • Bouwjaar1959

Interesse in Molenstraat 36

Laat hieronder uw gegevens achter en onze makelaar zal contact met u opnemen. Wilt u niet wachten? Neem dan telefonisch contact op!

"*" geeft vereiste velden aan

Vestiging Breda

Keizerstraat 91 - 93

4811 HL Breda

(076) 5 24 24 00