Skip to content

Gilze – Laarspad fase 2 – Bouwkavels 49

Verkocht

Laarspad fase 2 - Bouwkavels 49

5126 GR Gilze

Omschrijving

**INSCHRIJVEN TOT EN MET 11 JANUARI 2022 OM 17.00 UUR VIA HET INSCHRIJFFORMULIER**

Het exclusieve woongebied is gesitueerd ten zuiden van het Laarspad in Gilze. Het plan bestaat uit 57 bouwkavels. De kavels 1 t/m 34 uit fase 1 zijn reeds verkocht. De kavels in fase 2 variëren van 378 m² tot 714 m². De kavels bieden u dus een scala aan mogelijkheden om het huis van uw dromen te bouwen. De combinatie van de landelijke ligging, de goede bereikbaarheid en de voorzieningen maakt Gilze tot de ideale plek om te wonen.

Ongeveer halverwege Breda en Tilburg ligt het knusse Gilze. Een van de oudste dorpen van de Baronie van Breda, omgeven door een uitgestrekt buitengebied met bossen, heidevelden en water. Aan de rand van het dorp brengt Ruimte voor Ruimte een uniek plan tot ontwikkeling. De nieuwe, groene wijk Laarspad met maar liefst 57 exclusieve kavels die u volop ruimte geven om de woning te realiseren waar u altijd al van heeft gedroomd.

Hier wonen betekent genieten in de beschutting van uw privédomein in een exclusieve woonwijk, passend bij het landelijk buitengebied eromheen. Een verbindende factor daarmee vormt een woonpad dwars door de wijk, dat overgaat in een recreatief pad naar De Horst. Aan weerszijden van het pad komen voor dit landschap kenmerkende bomen, zoals eiken, berken en lijsterbessen. Een fraaie natuurlijke markering, waardoor het landschap als het ware de woonwijk wordt ingetrokken. Bovendien krijgt elke straat een geheel eigen karakter, met afwisselende laanbeplanting in groene bermen. Vanaf deze unieke plek wandelt of fietst u op uw gemak naar het gezellige dorpshart van Gilze, voor een cappuccino op uw favoriete terras of uw dagelijkse boodschappen. De andere kant op bent u in no time in het uitgestrekte buitengebied. Voor een lekkere wandeling met de hond, een speurtocht met de kinderen of een voorjaarsfietstocht door bossen en langs heide en vennen.

Het is een voorrecht te mogen wonen in deze bijzondere wijk, waarin groen, rust en ruimte de boventoon voeren. Er is veel aandacht voor een fijn leefklimaat. Met een ruim opgezette rondgang als hoofdontsluiting en een tweede structuur ingericht als rijpad, waaraan de kavels liggen. Voor de architectuur van de nieuwe woningen kan inspiratie worden gehaald uit de oorspronkelijke burgerwoningen die in de dorpskern van Gilze langs de linten voorkomen. Daarbinnen kunt u uw huis naar
eigen idee ontwerpen en realiseren.

Ingrediënten die u in hedendaagse varianten ervan kunt toepassen zijn bijvoorbeeld:
- Een ingetogen vormentaal van de architectuur
- Een huis met zadeldak, eventueel samengesteld
- Gebiedseigen materiaalgebruik zoals hout, roodbruine baksteen of witgekeimd
- Beperking in detaillering, overstekken, kleurgebruik

Het archetype ‘dorpswoning’ verdient op deze locatie de voorkeur, maar ook andere bouwvormen worden niet uitgesloten. In het middengebied van de woonwijk wordt ruimte geboden om een 3 tal moderne woningen te bouwen met plat dak. De gemeente Gilze-Rijen geeft op volgorde van binnenkomst van de aanvragen voor een omgevingsvergunning de vergunning voor een woning met plat dak af. Indien de gemeente reeds 3 vergunningen heeft verleend voor een woning met plat dak, wordt een nieuwe aanvraag voor een woning met plat dak niet meer gehonoreerd.

Door toevoeging van verschillende paden die aansluiten op de paden in het landschap, gaat de wijk vrijwel onmerkbaar over in het uitgestrekte buitengebied. Het open karakter met veel groen langs delen van sloten en straten zorgt voor lange doorzichten over het landschap en de dorpsrand van Gilze.

In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zorgt Ruimte voor Ruimte voor het bouwrijp maken van de kavels. Hieronder wordt onder andere verstaan:
- De aanwezigheid van nutsvoorzieningen (elektra en water) tot of nabij de perceelsgrens. U zorgt als koper voor aansluiting van de woning op deze voorzieningen.
- Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt hier. Onder meer door de toepassing van een duurzaam watersysteem zonder HWA-riool (regenwater). En een veilige inrichting van de nieuwe woonstraten, volgens het principe ‘duurzaam veilig’ met een maximum snelheid van 30 km/u.

De gemeente Gilze en Rijen hanteert het welstandsbeleid zoals geformuleerd in de Welstandsnota. De locatie Laarspad is hierin aangeduid als ‘gele zone’. Hiervoor gelden algemene voorschriften (redelijke eisen van welstand) waaraan bouwplannen moeten voldoen. Een aantal van deze voorschriften en regels leest u hier.

Per bouwvlak mag één vrijstaande woning met bijgebouwen worden opgericht. Op iedere kavel dienen ten minste twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Een eventuele garage wordt daarbij niet meegerekend.

Hoofdgebouw en bijgebouwen
Voor de bouw van de woningen geldt dat deze aansluiten bij het bestaande straatbeeld. Gezien enerzijds de ligging aan het landschap en anderzijds de ligging aan de kern van Gilze is er onderscheid gemaakt in goothoogte. Voor de bouwvelden liggend aan het landschap is er een lagere goothoogte voorgeschreven (4,5 meter) dan voor de bouwvelden midden in het plan (6 meter). Voor een uitstraling passend bij het dorpse en landelijke karakter van het gebied zijn grotendeels alle woningen voorzien van een kap, waarbij de voorkeur is voor een zadeldak of samengesteld zadeldak.

Ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen worden de bouwplannen voor de woningen door de gemeente Gilze en Rijen getoetst aan de algemene criteria uit de Welstandsnota.

Kenmerken

  • StatusVerkocht
  • Soort objectWoonhuis
  • BouwvormNiet van toepassing

Interesse in Laarspad fase 2 - Bouwkavels

"*" geeft vereiste velden aan

Vestiging Tilburg

Bredaseweg 368

5037 LG Tilburg

(013) 5 952 952