Skip to content

Gilze – Laarspad fase 1 – Bouwkavels 24

Verkocht

Laarspad fase 1 - Bouwkavels 24

5126 GR Gilze

Omschrijving

Alle verkoopinformatie is beschikbaar bij de makelaars.
Wil je deze ontvangen neem dan dan contact met ons op via 013 - 5 952 952 of stuur ons een mail: nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Ongeveer halverwege Breda en Tilburg ligt het knusse Gilze. Een van de oudste dorpen van de Baronie van Breda, omgeven door een uitgestrekt buitengebied met bossen, heidevelden en water. Aan de rand van het dorp brengt Ruimte voor Ruimte een uniek plan tot ontwikkeling. De nieuwe, groene wijk Laarspad met maar liefst 58 exclusieve kavels die u volop ruimte geven om de woning te realiseren waar u altijd al van heeft gedroomd.

Hier wonen betekent genieten in de beschutting van uw privédomein in een exclusieve woonwijk, passend bij het landelijk buitengebied eromheen. Een verbindende factor daarmee vormt een woonpad dwars door de wijk, dat overgaat in een
recreatief pad naar De Horst. Aan weerszijden van het pad komen voor dit landschap kenmerkende bomen, zoals eiken, berken en lijsterbessen. Een fraaie natuurlijke markering, waardoor het landschap als het ware de woonwijk wordt
ingetrokken. Bovendien krijgt elke straat een geheel eigen karakter, met afwisselende laanbeplanting in groene bermen. Vanaf deze unieke plek wandelt of fietst u op uw gemak naar het gezellige dorpshart van Gilze, voor een cappuccino op uw favoriete terras of uw dagelijkse boodschappen. De andere kant op bent u in no time in het uitgestrekte
buitengebied. Voor een lekkere wandeling met de hond, een speurtocht met de kinderen of een voorjaarsfietstocht door bossen en langs heide en vennen.

Het prachtige plan Laarspad is gesitueerd aan de zuidwestzijde van het dorp Gilze, ten noordoosten van het buurtschap Horst en loopt over in het weidse buitengebied met akkers en bos- en recreatiegebied. Hier brengt Ruimte voor Ruimte in totaal 58 kavels in ontwikkeling, met een grootte die varieert van circa 316 m² tot maar liefst 1.400 m². Hierop heeft u een ruime mate van vrijheid om naar eigen signatuur uw droomhuis te kunnen realiseren.

Een zee van ruimte voor het huis van uw dromen
Villakavels van Ruimte voor Ruimte bieden u de unieke kans het huis te bouwen dat u altijd al hebt gewild. Dat geldt zeker ook voor de aantrekkelijke mix aan ruime kavels in de nieuwe woonwijk aan de rand van Gilze, met een grootte die varieert van circa 316 m² tot wel 1.400 m².

Het is een voorrecht te mogen wonen in deze bijzondere wijk, waarin groen, rust en ruimte de boventoon voeren. Er is veel aandacht voor een fijn leefklimaat. Met een ruim opgezette rondgang als hoofdontsluiting en een tweede structuur ingericht
als rijpad, waaraan de kavels liggen. Voor de architectuur van de nieuwe woningen kan inspiratie worden gehaald uit de oorspronkelijke burgerwoningen die in de dorpskern van Gilze langs de linten voorkomen. Daarbinnen kunt u uw huis naar
eigen idee ontwerpen en realiseren.

Ingrediënten die u in hedendaagse varianten ervan kunt toepassen zijn bijvoorbeeld:
- Een ingetogen vormentaal van de architectuur
- Een huis met zadeldak, eventueel samengesteld
- Gebiedseigen materiaalgebruik zoals hout, roodbruine baksteen of witgekeimd
- Beperking in detaillering, overstekken, kleurgebruik

Het archetype ‘dorpswoning’ verdient op deze locatie de voorkeur, maar ook andere bouwvormen worden niet uitgesloten. In het middengebied van de woonwijk wordt ruimte geboden om een aantal moderne woningen te bouwen met plat dak.

Door toevoeging van verschillende paden die aansluiten op de paden in het landschap, gaat de wijk vrijwel onmerkbaar over in het uitgestrekte buitengebied. Het open karakter met veel groen langs delen van sloten en straten zorgt voor lange doorzichten over het landschap en de dorpsrand van Gilze.

In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zorgt Ruimte voor Ruimte voor het bouwrijp maken van de kavels. Hieronder wordt onder andere verstaan:
- De aanwezigheid van nutsvoorzieningen (elektra en water) tot of nabij de perceelsgrens. U zorgt als koper voor aansluiting van de woning op deze voorzieningen.
- Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt hier. Onder meer door de toepassing van een duurzaam watersysteem zonder HWA-riool (regenwater). En een veilige inrichting van de nieuwe woonstraten, volgens het principe ‘duurzaam veilig’ met een maximum snelheid van 30 km/u.

De gemeente Gilze en Rijen hanteert het welstandsbeleid zoals geformuleerd in de Welstandsnota. De locatie Laarspad is hierin aangeduid als ‘gele zone’. Hiervoor gelden algemene voorschriften (redelijke eisen van welstand) waaraan bouwplannen moeten voldoen. Een aantal van deze voorschriften en regels leest u hier.

Per bouwvlak mag één vrijstaande woning met bijgebouwen worden opgericht. Op iedere kavel dienen ten minste twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Een eventuele garage wordt daarbij niet meegerekend.

Hoofdgebouw en bijgebouwen
Voor de bouw van de woningen geldt dat deze aansluiten bij het bestaande straatbeeld. Gezien enerzijds de ligging aan het landschap en anderzijds de ligging aan de kern van Gilze is er onderscheid gemaakt in goothoogte. Voor de bouwvelden
liggend aan het landschap is er een lagere goothoogte voorgeschreven (4,5 meter) dan voor de bouwvelden midden in het plan (6 meter). Voor een uitstraling passend bij het dorpse en landelijke karakter van het gebied zijn grotendeels alle
woningen voorzien van een kap, waarbij de voorkeur is voor een zadeldak of samengesteld zadeldak.

Indien u de wens heeft voor een hoofdgebouw met plat dak wordt daar in dit plan -in beperkte mate ruimte aan gegeven op de kavels 18 t/m 29. Per bouwveld mag maximaal 25% een plat dak hebben. De bouwhoogte betreft één laag.
Onder de woningen mag tevens ondergronds worden gebouwd.

Per twee kavels wordt een inrit gerealiseerd. De inritbreedte bedraagt 6 meter. Bij de wens tot realisatie van een inrit moet deze bij de gemeente worden aangevraagd.

Ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen worden de bouwplannen voor de woningen door de gemeente Gilze en Rijen getoetst aan de algemene criteria uit de Welstandsnota.

Kenmerken

  • StatusVerkocht
  • Soort objectWoonhuis
  • BouwvormNiet van toepassing

Interesse in Laarspad fase 1 - Bouwkavels

"*" geeft vereiste velden aan

Vestiging Tilburg

Bredaseweg 368

5037 LG Tilburg

(013) 5 952 952