Skip to content

Breda – Kloosterplein 6

Omschrijving

VOORMALIG WEESHUIS
Kloosterplein 6, 4811 GN Breda

Algemeen:
Stichting 't Arm Kinderhuys En Het Arme Weeshuys der Kercken van Breda is eigenaar van het complex gelegen aan het Kloosterplein 6 in Breda en de Stichting is voornemens dit complex te verkopen.

Deze verkoopinformatie geeft een beknopte beschrijving van het complex en het proces van het verkooptraject. Samen met de 'verkoopdocumenten’ vormt deze informatie de basis waarop geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld om zich te oriënteren op de mogelijkheden van het complex en het perceel.

Ligging:
Het complex is gelegen aan het Kloosterplein, dat deel uitmaakt van de Oostflank van Breda. De Oostflank bestaat uit o.a. het Kloosterplein en Vlaszak en wordt gezien als de entree tot de binnenstad van Breda.

Geschiedenis:
Het Bredase weeshuis stamt in oorsprong uit 1606, maar was toen nog op een andere locatie gevestigd. De regenten besloten op 31 januari 1887 tot de ‘stichting van een geheel nieuw gebouw’. Na enig touwtrekken over de precieze plaatsing van de voordeur (wel of niet in het midden) werd het ontwerp van de architecten P. van de Erve en A.C. Buijzerd geaccordeerd en direct ter hand genomen. De historische regenten- en regentessenkamers werden gedemonteerd en in de nieuwbouw herplaatst. In 1888 werd het gebouw opgeleverd en kon met afwerken – onder andere van de genoemde kamers, door timmerman De Rouw – begonnen worden. Op 1 mei 1889 betrokken kinderen en personeel het gebouw. Het bijzondere pand is in 2002 aangewezen als
Rijksmonument.

Het gebouw:
Het complex heeft een centraal gelegen hoofdentree, gelegen aan het Kloosterplein. Via de vestibule is de corridor bereikbaar die toegang geeft tot de verschillende ruimten van het complex. De ruimten zijn voorzien van raampartijen aan de voorgevel of raampartijen aan de achtergevel. De begane grond heeft een verdiepingshoogte van ca. 4 meter. Bijzonder zijn de monumentale regenten- en regentessenkamers.

De eerste verdieping is voorzien van een corridor die toegang geeft tot de verschillende ruimten aan de voor- en achtergevel. Via het trappenhuis is de zolderverdieping bereikbaar die deels is gelegen onder de schuine dakvlakken, maar met een hoge nokhoogte enorm veel volume kent.

Parkeren:
Op eigen terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid gelegen achter het pand, bereikbaar via de Molenstraat. Daarbij zijn in de directe omgeving diverse betaalde parkeergelegenheden zoals Molsparking, Vlaszak en het Chasséveld.

Oppervlakte:
Het complex omvat in totaal ca. 870 m² VVO, als volgt onderverdeeld:
- begane grond ca. 301 m²;
- eerste verdieping ca. 288 m²;
- zolderverdieping ca. 282 m².

Huurgegevens:
Momenteel wordt het geheel verhuurd aan een taalinstituut, dat een deel van het gebouw met toestemming van de stichting onderverhuurt. De huurovereenkomst loopt tot en met 17 december 2025 en eindigt van rechtswege. De huidige jaarhuur is € 47.136,72 per jaar, geen BTW van toepassing.

Contract:
Standaard NVM-koopovereenkomst met hierin bijzondere bepalingen die door verkoper aan koper worden opgelegd, waaronder een instandhoudingsplicht voor de stijlkamers.

Notaris:
Verkoper heeft een nadrukkelijke voorkeur voor levering via Daamen, De Kort, Van Tuijl Notarissen te Tilburg. Derhalve is deze notaris in de concept koopovereenkomst reeds opgenomen. Het te verwachte honorarium voor de overdracht voor rekening van koper bedragen € 2.250,-- exclusief BTW.

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Kadaster:
Het te verkopen perceel betreft het perceel met de navolgende kadastrale aanduidingen:
Gemeente : Breda
Sectie : B
Nummer : 5055
Grootte : 995 m²

Verkoopproces/bijzonderheden:
Deze verkoopinformatie, tezamen met de verkoopdocumenten, is opgesteld om potentiële kopers te informeren over de voorgenomen verkoop van het complex.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 19 augustus 2024 12:00 uur aanmelden voor de bezichtigingsmiddagen op 3, 4, 5 10, 11 of 12 september 2024. U dient uiterlijk 16 september 2024 per mail aan Bart van de Water te bevestigen of u voornemens bent een bod uit te brengen.

Na de bezichtigingsmiddagen is er tevens gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen. De vragen dienen uiterlijk 20 september 2024 12:00 uur per mail toegezonden te worden aan Bart van de Water. De antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen worden in een nota van toelichting op uiterlijk 27 september 2024 verstrekt aan ieder die zich tijdig heeft aangemeld. De nota van toelichting wordt onderdeel van de inschrijfdocumenten.

Gedurende het verkoopproces loopt de communicatie via Van de Water Bedrijfsmakelaars, contactpersoon: Bart van de Water, mail: bac@vandewatergroep.nl.

Uw bod dient uiterlijk 11 oktober 2024 om 12:00 uur te zijn ingediend.

Bieden namens ''nader te noemen meesters'' is niet toegestaan. Verkoper sluit een koopovereenkomst met de bieder aan wie gegund wordt. Deze bieder is verantwoordelijk voor de nakoming van de koopovereenkomst. Ook bij de levering dient er dus aan de bieder geleverd te worden.

Belangrijke data op een rij:
- Aanmelden bezichtigingsdagen uiterlijk 19 augustus 2024 12:00 uur;
- Bezichtigingsmogelijkheden op 3, 4, 5 10, 11 of 12 september 2024;
- Aanmelden voornemen bieden uiterlijk 16 september 2024;
- Schriftelijke vragen indienen uiterlijk 20 september 2024 12:00 uur;
- Nota van toelichting uiterlijk 27 september 2024;
- Indienen bieding uiterlijk 11 oktober 2024 om 12:00 uur;
- Einde termijn van ‘beraad’ 25 oktober 2024;
- Levering notaris uiterlijk 31 december 2024, of zoveel eerder als partijen nader overeenkomen.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring en gunning eigenaar. Tevens wordt de koopovereenkomst gesloten onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring vanuit de Kerkenraad en het CCBB.

Erfdienstbaarheden:
Ten behoeve van het perceel kadastraal gemeente Breda, sectie B, nummer 5055, plaatselijk bekend Kloosterplein 6 4811 GN Breda, en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Breda, sectie B, nummer 9316 is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd om te komen en te gaan naar de Molenstraat met motorvoertuigen.

BTW:
Niet van toepassing.

Bestemmingsplan:
Conform het vigerende bestemmingsplan ''binnenstad’’ dat sinds 30 oktober 2013 onherroepelijk is, is de enkelbestemming van het perceel ‘’Gemengd-1’’ met de functieaanduiding ‘’maatschappelijk’’. Zie voor nadere uitleg omtrent het bestemmingsplan het verkoopmemorandum.

Nadere informatie:
De aanbiedingstekst op deze website bevat de kerngegevens uit het verkoopmemorandum, dat opgevraagd kan worden bij de verkopend makelaar. Het verkoopmemorandum bevat een uitwerking van het verkoopproces, meer informatie over de geschiedenis van het gebouw, de zéér bijzondere regenten-/en regentessenkamers en de (verwachte) ontwikkelingen in de directe omgeving.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Kenmerken

  • StatusBeschikbaar
  • PrijsVerkoop bij inschrijving
  • BouwvormBestaande bouw
  • Bouwjaar1887

Interesse in Kloosterplein 6

Laat hieronder uw gegevens achter en onze makelaar zal contact met u opnemen. Wilt u niet wachten? Neem dan telefonisch contact op!

"*" geeft vereiste velden aan

Vestiging Breda

Keizerstraat 91 - 93

4811 HL Breda

(076) 5 24 24 00