Skip to content

BLOG

Banken: uitstelmogelijkheden consumenten hypotheeklasten

Het Coronavirus raakt iedereen. Naast het feit dat onze gezondheid in het geding is, heeft COVID-19 ook grote financiële gevolgen voor zowel ondernemers als consumenten. Om die reden kunnen klanten met een hypotheek bij diverse geldverstrekkers een verzoek indienen om de te betalen rente en aflossing voor drie maanden op te schorten. In een kort tijdsbestek hebben de banken dit noodplan weten te realiseren. Het doel ervan is mensen – die in acute financiële problemen zitten of dreigen te komen – een helpende hand te bieden.

TERUGBETALEN
Voor annuïtaire hypotheken is fiscaal vastgelegd dat in het geval van een opgedane betalingsachterstand in 2020 (in dit geval dus een betaalpauze), de betaalachterstand eind 2021 moet zijn hersteld. Zodra de betaalpauze ten einde is, begint dan ook het terugbetalen van de gemiste termijnen.

In fiscaal opzicht is de manier waarop deze betaalachterstand in aflossingen wordt ingelopen, vormvrij. Echter, in de praktijk blijkt vaak dat het openstaande bedrag wordt uitgespreid over maandelijkse termijnen en bovenop de bestaande maandlasten komt.

Gezien de huidige situatie omtrent het Coronavirus, brengen geldverstrekkers over het algemeen geen kosten in rekening voor deze betaalpauze. Daarnaast rekenen ze ook geen rente over de opgelopen achterstand in de aflossing- of rentebetaling. Het is dus echt een tegemoetkoming, zonder dat daar haken en ogen aan zitten.

Mocht het de klant niet lukken om de betalingsachterstand tijdig in te halen, dus niet voor 1 januari 2022, dan kan de hypothecaire lening nog steeds een eigenwoningschuld blijven. Er zal dan wel een nieuw aflossingsschema overeen moeten worden gekomen tussen de bank en de klant. Op deze manier kan zo’n hypothecaire betalingsachterstand maximaal vijf jaar lang tot de eigenwoningschuld behoren. 

OVERGANGSRECHT BESTAANDE HYPOTHEKEN
Wanneer de hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013 en/of er overgangsrecht geldt, dan wil dat automatisch zeggen dat er geen fiscale aflossingsverplichting geldt. Hierdoor heeft het tijdelijk stopzetten van de hypothecaire betalingen geen invloed op de bijbehorende renteaftrek. Logischerwijs is de niet-betaalde rente dan ook niet fiscaal aftrekbaar.


Voor meer informatie wordt geadviseerd de website van uw geldverstrekker en/of de Belastingdienst te raadplegen.

BRON: SEH, 2020

Meer informatie?
Neem contact met ons op!