Natuurinclusief bouwen. Wat wordt ermee bedoeld?

BLOG

Natuurinclusief bouwen. Wat wordt ermee bedoeld?

Het klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit zijn begrippen die steeds vaker genoemd worden als het gaat over de woningmarkt en het bouwen van woningen. Men spreekt dan over het zogeheten natuurinclusief bouwen. Een ontwikkeling die ook door banken wordt ondersteund in het kader van verduurzamen. Bijvoorbeeld in de vorm van een duurzaamheidslening of korting op de hypotheekrente. Het kan dus interessante mogelijkheden bieden.

Maar wat wordt er met natuurinclusief bouwen bedoeld? En nog veel belangrijker: wat heb je er als woningzoekende aan? Bij het natuurinclusief bouwen staat het creëren van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mensen en natuur centraal. In deze nieuwste Van de Water blog gaan we in op de betekenis, de maatregelen en bespreken we een actueel nieuwbouwproject dat hier volledig bij aansluit.

Natuurinclusief
Het natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Hierbij wordt zodanig gebouwd dat een bouwwerk of project bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Daarmee draagt het ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van zijn bewoners. Door deze vorm van duurzaam bouwen toe te passen en er bij de inrichting van woningwijken rekening mee te houden, worden sociale contacten bevorderd. Daarbij speelt ook het temperen van de temperatuur een belangrijk aandachtspunt. Onlangs, met de zeer hoge temperaturen, werd nog maar eens duidelijk dat een natuurrijke omgeving kan zorgen voor verkoeling.

Maatregelen
Maar, welke maatregelen dienen er te worden getroffen om aan het natuurinclusief bouwen te voldoen? Zo zullen woningen bijvoorbeeld worden voorzien van groene daken en gevels. Nestkasten worden ingemetseld voor vleermuizen en vogels. Insectenmuren worden geplaatst en er komen vogel-, vlinder- en bijvriendelijke bloemen en struiken. En daarbij wordt regenwater niet afgevoerd in het riool, maar het infiltreert in de bodem via waterdoorlatende bestrating, infiltratiekratten of een wadi. Oftewel: alles in het teken van mens en natuur.

Land van Anna te Goirle
Een mooi, actueel voorbeeld van een nieuwbouwproject dat natuurinclusief wordt gebouwd, is het Land van Anna. Op de plek waar voorheen lange tijd textielfabriek HAVEP stond, komt nu een unieke Goirlese woonwijk. Land van Anna is namelijk een energiezuinig project en levert biomassa-installatiewarmte voor een deel van het gebied.

Daarnaast krijgen natuur en biodiversiteit volop ruimte. Zo worden landschappelijk aangelegde straten voorzien van kruidenrijke grasbermen. Worden wadi’s beplant met inheemse boomsoorten. En dienen biodiverse hagen als erfafscheiding. Maar ook de beek De Leij speelt een grote rol in dit gebied. De nieuwe Leij krijgt weer alle ruimte. Net als vroeg slingert de beek en vormt het omliggende groen een mooie overgang tussen de nieuwe zuidrand van Goirle en het landschappelijke gebied.

Deelgebieden
Het nieuwbouwproject Land van Anna bestaat uit in totaal drie deelgebieden. ‘Aan de Leij’ bestaat uit royale villakavels, vrijstaande villa’s en luxueuze appartementen midden in het landschap. ‘In de Velden’ is het dorpse buurtje met ruime woningen aan mooie, lommerrijke straten. ‘Rondom de Fabriek’ is industrieel en ambachtelijk, maar vooral groen.

Meer informatie?
Bent u op zoek naar meer informatie over natuurinclusief bouwen en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt? Of heeft u interesse in het nieuwbouwproject Land van Anna? Neem dan contact op met ons kantoor of kijk op de projectpagina voor meer info. 

Meer informatie?
Neem contact met ons op!