Skip to content

Rijen – Anne Frankplein 2- 2a

5122 CB Rijen

Anne Frankplein 2- 2a

Verkoop bij inschrijving

Anne Frankplein 2-2a, 5122 CB Rijen
Mary Zeldenrustlaan 1, 5122 CC Rijen
Antoinette Nijhoffstraat 15, 5122 CC Rijen

Object:
Het betreft een appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van een vestiging voor medische zorg, gelegen op de begane grond. De commerciële ruimtes zijn samen in totaal ca. 1.110 m² groot en is verhuurd aan drie verschillende huurders.

Parkeren:
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in het ...

Anne Frankplein 2-2a, 5122 CB Rijen
Mary Zeldenrustlaan 1, 5122 CC Rijen
Antoinette Nijhoffstraat 15, 5122 CC Rijen

Object:
Het betreft een appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van een vestiging voor medische zorg, gelegen op de begane grond. De commerciële ruimtes zijn samen in totaal ca. 1.110 m² groot en is verhuurd aan drie verschillende huurders.

Parkeren:
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in het openbaar gebied, waarbij er 9 parkeerplaatsen in eigendom van verkoper zijn.

Kadaster:

Commerciële ruimtes + 7 parkeerplaatsen:
Gemeente: Gilze en Rijen
Sectie: B
Nummer: 5110
Indexnummer: A1

Moet nog nader ondergesplitst worden.

2 parkeerplaatsen:
Gemeente: Gilze en Rijen
Sectie: B
Nummer: 5110
Indexnummers: A33 en A37

Huurgegevens:
De totale contracthuur is € 180.187,-- per jaar, exclusief BTW, per 1 juli 2022, na verrekening huurkorting van de huisartsen bedraagt de huuropbrengst € 175.187,-- per jaar, exclusief BTW.

VvE:
De eigenaarslasten ten behoeve van de VvE bedragen € 14.310,00 per jaar. Op aanvraag zijn de notulen en splitsing van de VvE inzichtelijk.

Betaling koopsom:
De koopsom kan worden voldaan middels het geldelijke betaalmiddel. De wijze van betaling is volledig ter keuze van verkoper. Koper dient tenminste een bieding uit te brengen in euro’s.

Nadere informatie:
Aan geïnteresseerden wordt, na ontvangst van een volledig ingevulde ‘’Disclaimer/geheimhoudings- en integriteitsverklaring, versiedatum 8 september 2022’’, voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie van een legitimatie, een wachtwoord ter beschikking gesteld waarmee de digitale kluis kan worden geraadpleegd met alle benodigde informatie.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch uiterlijk 27 december 2022.

Zekerheidsstelling:
Koper dient binnen een termijn van 8 werkdagen na ondertekening van het koopcontract, doch op uiterlijk 31 oktober 2022, een waarborgsom te betalen of een bankgarantie te stellen ter hoogte van 10% van de koopsom.

Koopovereenkomst:
Opgemaakt door notaris Mr. M.M. Robbers, aangesloten bij notariskantoor Huijbregts Notarissen.

Verkoopproces:
U kunt zich tot donderdag 15 september 2022 17:00 uur aanmelden voor het bezichtigingsmoment op dinsdag 20 september 2022 (u wordt ingepland op deze dag op een nader te noemen tijdstip, doch na 17:00 uur). Het is niet toegestaan zelf een separate bezichtiging te arrangeren.

Vragen kunnen gesteld worden tot uiterlijk vrijdag 23 september 2022 om 12:00, die we uiterlijk vrijdag 30 september beantwoord hebben.

Bieding:
Het volledig ingevulde biedingsformulier 'Inschrijfformulier Locatie Rijen' of 'Inschrijfformulier Alle Locaties' dient uiterlijk maandag 10 oktober 2022 om 17:00 uur bij notariskantoor Huijbregts Notarissen afgegeven te worden in een gesloten enveloppe.

Notariskantoor Huibregts
t.a.v. mr. M.M. Robbers
Zuiderparkweg 280
5216 HE ’s-Hertogenbosch

Te laat ontvangen biedingen en inschrijfformulieren die niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in de ‘’Verkoopprocedure versiedatum 8 september 2022’’, zullen ongeldig worden verklaard. Ongeldige biedingen worden geretourneerd aan de gegadigde.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud definitieve goedkeuring van het Bestuur en Raad van Commissarissen.

BTW:
Geen BTW van toepassing.

Kenmerken

Overdracht

  • StatusVerkocht o.v.
  • PrijsVerkoop bij inschrijving

Bouw

  • BouwvormBestaande bouw
  • Bouwjaar2004

Oppervlaktes en inhoud

  • HoofdbestemmingBelegging

Parkeergelegenheid

  • Parkeerplaatsen9

Overig

  • LocatieIn woonwijk
  • Onderhoud binnenGoed
  • Onderhoud buitenGoed

Meer informatie ontvangen?

Klik hier!