fbpx Skip to content

Dongen – Heuvelstraat 21

5101 TB Dongen

Heuvelstraat 21

Prijs n.o.t.k

Gezocht: Partij voor verwerving grond en ontwikkeling, realisatie en verhuur van 48 studio’s (zorgappartementen).

GGz Breburg zoekt een partij die bereid is grond te verwerven voor de realisatie van 48 studio’s om deze vervolgens aan GGz Breburg te verhuren.

Kerngegevens:
Locatie: Terrein aan de Heuvelstraat te Dongen, deels bebouwd en deels onbebouwd
Opgave: 48 studio’s van circa 45m² met ondersteunende ...

Gezocht: Partij voor verwerving grond en ontwikkeling, realisatie en verhuur van 48 studio’s (zorgappartementen).

GGz Breburg zoekt een partij die bereid is grond te verwerven voor de realisatie van 48 studio’s om deze vervolgens aan GGz Breburg te verhuren.

Kerngegevens:
Locatie: Terrein aan de Heuvelstraat te Dongen, deels bebouwd en deels onbebouwd
Opgave: 48 studio’s van circa 45m² met ondersteunende ruimten, bergingen en parkeren
Huur: € 380.160,- per jaar, initieel voor 10 of 15 jaar

Het staat partijen vrij om deel te nemen aan de selectieprocedure met in achtname van hetgeen gesteld is in de selectieleidraad. GGz Breburg zoekt één partner, die bereid is wederpartij te zijn voor de verschillende contractuele relaties (koop, samenwerking/ontwikkeling, verhuur en beheer). De inschrijver (inschrijvende entiteit) dient dus ook de gronden af te nemen en de uiteindelijke verhuurder te zijn. Het spreekt vanzelf dat de betrokken partij voor de uitvoering van de afspraken zelf weer derden zal kunnen inschakelen. Om voor de selectie in aanmerking te kunnen komen dienen partijen twee referenties te kunnen overleggen ten aanzien van de competenties als verhuurder/exploitant en affiniteit met de doelgroep. Ook geldt de drempel dat de WOZ-waarde van woningbezit en of bezit aan zorgwoningen dat de partij in eigendom dan wel in (verhuur)exploitatie heeft minimaal 25 miljoen euro bedraagt.

Partijen wordt verzocht een grondbod te doen voor de locatie. Daarnaast dient een schetsontwerp voor de locatie te worden ingediend dat aansluit op het PVE alsmede de overige in de selectieleidraad genoemde randvoorwaarden.

Inschrijvingen worden zoveel mogelijk beoordeeld op basis van objectiveerbare elementen. Kern van de beoordeling is wie, binnen de aangegeven huurprijs, de beste huurkwaliteit aanbiedt tegen de meest gunstige grondprijs.

Vanaf week 15 wordt deze propositie aangeboden en gepubliceerd. Het informatie memorandum treft u aan onder de knop brochure. Partijen die de selectieleidraad met bijlagen wensen te ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij Van de Water Bedrijfsmakelaars, contactpersoon: de heer P.L.T. Jacobs, mail: p.jacobs@vandewatergroep.nl.

Voor geïnteresseerden is er gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen. De vragen dienen uiterlijk 16 mei 2019 per mail toegezonden te zijn aan de heer Jacobs. Heeft u geen vragen, maar bent u wel voornemens een inschrijving in te dienen dan dient u dit ook uiterlijk 16 mei 2019 per mail aan de heer Jacobs te bevestigen.

De antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen worden in een nota van toelichting verstrekt aan ieder die zich tijdig aangemeld heeft. De nota van toelichting wordt onderdeel van de inschrijfdocumenten.

Uw inschrijving dient uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 om 16.00 uur te zijn ingediend bij de makelaar.

Kenmerken

Overdracht

  • StatusVerkocht
  • PrijsPrijs n.o.t.k

Bouw

  • BouwvormBestaande bouw
  • Bouwjaar2020

Oppervlaktes en inhoud

  • HoofdbestemmingBelegging
  • Perceeloppervlakte2.741 m2

Meer informatie ontvangen?

Klik hier!